Børn med særlige behov

Kursus for forældre til
“Børn med specielle behov.”

SE MEGET MERE PÅ MIN NYE HJEMMESIDE: CENTER FOR REFLEKSTERAPI

Se også Ansigts Refleksterapi for skolebørn hvor du kan se you tube klip fra Pilot projektet med børn og forældre der udtaler sig om hvordan det er gået efter 1-2 -3 mdr. med Ansigts Refleksmetoden.

ynglings dukken må også prøve hvor dejligt det er, at få massage :-)

ynglings dukken må også prøve hvor dejligt det er, at få massage 🙂

Lær at hjælpe dit barn på en nem og let tilgængelig måde.

Hjælp til selvhjælp er tanken bag dette kursustilbud fra Anne-Dorte Wæver. Kurserne er for forældre til børn med ADHD, lettere autisme, OCD, Indlærings- og koncentrationsbesvær, sociale adfærdsmæssige problemer, søvnproblemer eller manglende motoriske evner. Det handler om at reducere børns almindelige sygdomme og mindre dysfunktioner, ved anvendelse af den helt naturlige, blide og meget effektive Ansigts Refleksterapi. Denne metode kan nemt læres af forældre, søskende eller pårørende. På kurserne lærer man teknikker indenfor  Ansigts Refleks Terapi. Stimuleringen kan lindre og afhjælpe symptomer afledt af de forskellige dysfunktioner. Kurset kan også bruges af påførende til voksne med lettere hjerneskader opstået ved blodpropper eller hjerneblødninger.Der udbydes to forskellige kursus typer.

SE MEGET MERE PÅ MIN NYE HJEMMESIDE: CENTER FOR REFLEKSTERAPI

1) Kurset kan foregå i hjemmet eller i mit lokale og tilrettelægges individuelt til det enkelte barn:Individuelt familie kursus ser typisk sådan ud, men kan efter justeres efter Jeres behov.

  • Det får I: 1:  Forundersøgelse af jeres barn, så den korrekte handleplan kan etableres.2: 2 dages kursus fordelt på 2 dage – *se kursus plan nederst.3: Opfølgning hver anden måned, – hvor I følges gennem et år, for at sikre kvalitet og tryghed. På møderne er der gennemgang af grundstimuleringen og ens individuelle handleplan. Man mødes i grupper med andre forældre, hvor der er plads til gensidig erfaringsudveksling. Hvilket har vist sig som en stor styrke og succes Dag 1: Kl. 9-12 Forundersøgelse af ca. 1 times varighed. Første del af kurset ca. 2 timer – herefter 1 times pauseKl. 13-16.30 anden del af kurset.*Denne dag deltager barnet. Kurset kan tilrettelæggges individuelt og efter behov.

    Dag 2 – efter ca. 3-4 uger:

    Opfølgning af handleplanen og en gennemgang af stimuleringen, tvivlspørgsmål og evt. tilretning af handleplan. Beregnet til ca. 4 timer.

2) Holdkursus af 2 dages varighed. Hjerne træning med Refleksterapi øger børns EVNE TIL AT LÆRE.

Har dit barn mindre dysfunktioner eller særlige behov?
Ny metode der tilbyder børn og unge en stimmulering der øger evnen til: At indlære
At forbedre koncentration og hukommelse.
At forbedre indlæringsproblemer, læse- eller matematiske problemer.
At minimere søvn problemer.
At overkomme kommunikative vanskeligheder.
At blive styrket på det sociale og adfærdsmæssige felt.
At skabe balance for sensitive børn.
At minimere hyperaktivitet.
Også for børn og unge der har ADHD, OCD samt lettere autisme.
2 dages kursus med Anne-Dorte Wæver – instruktør i DK for Lone Sørensen, Internationale institut, Barcelona.
På kurset lærer du: Den helt naturlige, blide og meget effektive Ansigts Refleksterapi metode målrettet “børn med særlige behov”. Metoden er udviklet som et hjemmetræningsprogram af Lone Sørensen, som gennem 30 års erfaring og ihærdigt arbejde med børn med særlige behov, har opnået international erkendelse. Resultater opnåes ved stimulering á ca. 35 min. varighed 4-5 gange om ugen. Ansigts Refleksterapi metoden, kan nemt læres af både forældre og professionelle, der har eller som til daglig beskæftiger sig med børn med særlige behov. Let tilgængeligt og farverigt materiale udleveres. Der kræves ingen forudgående erfaring,
Hold kursus.
1: Forundersøgelse af dit barn inden kurset, så den korrekte handleplan kan etableres.
2: 2 dages kursus kl 9.30-17.00 begge dage.
3: Opfølgning to gange i det kommende år, hvor I følges, for at sikre kvalitet og tryghed. På møderne er der gennemgang af grundstimuleringen og ens individuelle handleplan. Man mødes i grupper med andre forældre, hvor der er plads til gensidig erfaringsudveksling. Hvilket har vist sig som en stor styrke og succes.
kurset foregår uden børn!

SE MEGET MERE PÅ MIN NYE HJEMMESIDE: CENTER FOR REFLEKSTERAPI

For yderligere information og datoer for kommende kurser kontakt mig.